Arthur Hailey

Arthur Hailey
a jeho filozofia

Veci nie sú nemenné. Zmena je prirodzená.
Problémy znamenajú pre nás výzvy,
hrozby meníme na príležitosti.
Preto sa zmenám nielen prispôsobujeme,
ale ich aj aktívne ovplyvňujeme.