Arthur Hailey

Arthur Hailey
má svoj cieľ

Hlavným cieľom našej spoločnosti
je zvýšiť výkonnosť podnikov, ktoré zatiaľ nedokážu efektívne využívať svoje aktíva, sú oslabené nevhodným spôsobom riadenia
a znehodnocované nesprávnymi modelmi podnikania.

Rozvíjame hodnoty vlastníctva: uplatňujeme štandardy zhodnocovania kapitálu, vnášame nové myšlienky do podnikov, meníme procesy a prístupy k existujúcim nedostatkom, prinášame nové chápanie hodnoty aktív.

Zdokonaľujeme 3P – Procesy, Produkty a Postoje.

Zaoberáme sa podnikmi, ktoré majú kapacitu nielen na prežitie, ale aj na ďalší rast. Zatiaľ však svoj potenciál nie sú schopné využiť pre nedostatok vlastného kapitálu, nevhodnú štruktúru zadĺženia či chyby na prevádzkovej úrovni. Tie vedú k nízkej efektivite podnikových činností a v konečnom dôsledku spôsobujú zbytočné plytvanie finančnými zdrojmi.

Venujeme pozornosť podnikom,
ktoré potrebujú finančnú alebo prevádzkovú reštrukturalizáciu, aby boli schopné prekonať súčasné problémy. Nastavujeme režim ich hospodárenia do stavu zdravého a dlhodobo udržateľného rozvoja.

Pristupujeme k podnikom ako
k aktívam, ktoré zabezpečia návratnosti vložených prostriedkov. Zmeny uskutočňujeme bez ohľadu na našu úlohu v projekte
- ako vlastník, alebo v mene vlastníka či veriteľa realizujeme všetky kroky smerujúce k zásadnému zvrat v hospodárení
podnikov.

  • Poskytujeme riešenia v prípade zlyhania podnikateľských konceptov
  • Oživujeme hodnotu podnikov vyčerpaných vnútornou nevyváženosťou a tlakom vonkajšieho prostredia
  • Rozvíjame projekty s rastovými príležitosťami
  • Pomáhame kultivovať podnikateľskú klímu svojim profesionálnym prístupom