Arthur Hailey
Kto je Arthur Hailey?

Kto je
Arthur Hailey?

Arthur Hailey je spoločnosť, ktorú založila skupina fyzických osôb s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti investičného manažmentu, firemných financií a reštrukturalizácie málovýkonných podnikov. Pôsobí na trhu podnikových aktív: ponúka služby investičného bankovníctva a podnikových financií na úrovni, aká je štandardom vo vyspelých krajinách.

Arthur Hailey na území Slovenska a Českej republiky aktívne vyhľadáva, realizuje a riadi investície či projekty so skrytými vnútornými hodnotami. Plné využitie hodnoty dosahuje svojimi osvedčenými nástrojmi – uplatňovaním premyslených postupov, profesionálnym nasadením, hlbokou znalosťou problémov podnikov a odvetví.

Arthur Hailey a jeho špecialisti

Arthur Hailey a jeho špecialisti používajú pri riešení úloh osvedčené metódy a nástroje riadenia hodnoty. Chcú vždy dosiahnuť optimálny výsledok, a preto problémy posudzujú z rôznych hľadísk. Na základe svojich poznatkov z praxe sú presvedčení, že rozvoj domácich podnikov spomaľuje predovšetkým nedostatok vôle, kompetencií a znalostí presadiť potrebné zmeny. Deficit peňazí je až druhoradý.

Arthur Hailey a jeho špecialisti podporujú tvorivosť a odvahu pri hľadaní nových ciest rozvoja. Správnosť tohto prístupu potvrdzujú úspešné projekty realizované v podnikoch s evidentnými komplikáciami, v zložitých odvetviach a bez dostatočnej finančnej podpory. V praxi často ukázali smer chronicky problémovým firmám, nachádzali riešenia aj v zdanlivo nezvládnuteľných situáciách.

Arthur Hailey a spolupráca

Arthur Hailey jednoznačne uprednostňuje spoluprácu: s vlastníkmi, finančnými a obchodnými partnermi, vedením, ale i zamestnancami podnikov. Aj najťažší problém sa dá prekonať, ak je dostatočne silná vôľa na jeho riešenie. Základným princípom a požiadavkou spoločnosti Arthur Hailey je partnerstvo založené na korektnosti, otvorenosti a dôvere.

Poslaním spoločnosti Arthur Hailey je poskytnúť podnikom nový impulz prostredníctvom nových stratégií, spôsobov riadenia a organizácie, aby sa z dnešných porazených stali budúci víťazi a z bývalých outsiderov potenciálni lídri trhu.

Zámerom spoločnosti Arthur Hailey je poskytnúť klientovi nielen riešenie, ale podieľať sa aj na zodpovednosti za dosiahnutý výsledok.

Arthur Hailey: Quote

Arthur Hailey:

Robíme všetko preto, aby sa podniky
stali výkonnejšími a hodnotnejšími.

Predošlí Ďaľší