Arthur Hailey
Arthur Hailey vám ponúka

Arthur Hailey
vám ponúka

Potrebné know-how   Naše odborné vedomosti a konkrétne znalosti sú zdrojom myšlienok a námetov, ktoré prispejú k pochopeniu podstaty problému. Rozširujú priestor pre nachádzanie alternatívnych postupov v podmienkach nedostatku času a informácií. Sú zárukou flexibility pri zmene východiskových podmienok.

Manažérske zázemie   Rozhodujúcim faktorom úspechu akéhokoľvek snaženia je človek. V procese realizácie myšlienok preto preverujeme skúsenosti a schopnosti manažérov, ich snahu prekonávať prekážky, preberáme zodpovednosť za strategické a často aj operatívne rozhodnutia. V záujme udržania kontinuity riadenia dbáme aj na rozvoj interných manažérskych rezerv.

Funkčné oblasti a analytické znalosti

Kvalifikácia presahujúca funkčné oblasti   Predpokladom pre nachádzanie východísk v komplexnom krízovom manažmente, pri reorganizácii činností či reštrukturalizácii podnikov sú znalosti naprieč funkčnými oblasťami (od obchodu a marketingu, cez finančné riadenie, personalistiku a prevádzkové činnosti, až po interim manažment a strategické rozhodnutia).

Analytické znalosti   Základným predpokladom pre formuláciu správnych východísk je správne zhodnotenie podniku a okolia, v ktorom pôsobí. Vyžaduje výskum založený na faktoch, pochopenie najdôležitejších hybných síl a dôslednosť pri hľadaní príčin a súvislostí.

Porozumenie a integrovaný servis

Porozumenie pre individuálne odlišnosti   Neexistujú dva rovnaké podniky či dve rovnaké situácie, takže nie sú ani dve totožné riešenia. Naša vlastná prax v rôznych odvetviach a pri revitalizácii rôznorodých podnikov jednoznačne potvrdzuje význam jedinečných charakteristík pre stanovenie primeraných cieľov a postupov.

Integrovaný servis   Partnerom ponúkame komplexné prepojenie služieb – od vyhľadávania príležitostí na investovanie, cez štruktúrovanie operácií, až po realizáciu myšlienok v praxi. Naše doterajšie skúsenosti a tímový prístup sú predpokladmi, aby sme zámery menili na výsledky.

Systémové operácie

Reštrukturalizácie

Krízový manažment a program
zásadného obratu (“turaround“)

Finančná rehabilitácia problémov dlžníkov

Rozvoj podnikania

Projektový manažment

Vedenie projektov private equity

Investičné bankovníctvo

Fúzie

Akvizície

Management Buy Out

Management Buy In

Leverage Buy Out

Odčlenenie prevádzok a predaj aktív

Projekty spoločných podnikov

Strategické aliancie

Služby zabezpečenia transakcií

Investičný výskum a vyhľadávanie príležitostí

Strategické zhodnotenie podnikateľského portfólia

Oceňovanie podnikov

Due diligence

Podpora v jednaní o podmienkach transakcie

Predošlí Ďaľší